Akoestische survey haring

Akoestische survey haring en sprot

Wageningen Marine Research leidt het Nederlandse onderzoek van de akoestische haringsurvey in de Noordzee. Volg de onderzoekers via hun blog!

» Scheepsblog: http://herringsurvey.blogspot.nl

Het gebied dat door onderzoeksschip de Tridens wordt bevaren staat in de onderstaande kaart in oranje weergegeven. Dit gebied wordt bevaren via een vooraf bepaalde systematische route, waardoor de haring- en sprotstand door de onderzoekers goed in kaart kan worden gebracht. Deze internationaal gecoördineerde survey zal een schatting opleveren van de grootte van het haring- en sprotbestand in de Noordzee.

Het oranje gebied wordt in kaart gebracht
Het oranje gebied wordt in kaart gebracht
Geplande transecten voor de Tridens tijdens de internationale Noordzee Haring Akoestische Survey (HERAS) in 2021.
Geplande transecten voor de Tridens tijdens de internationale Noordzee Haring Akoestische Survey (HERAS) in 2021.

Dit jaarlijkse onderzoek wordt uitgevoerd met een echolood (echosounder). Dit apparaat produceert geluidpulsen. Dit geluid wordt weerkaatst door de bodem, vis(scholen) en andere objecten. Deze echo's worden opgevangen door het echolood. Het uitzenden en ontvangen van de geluidspulsen gaat zo snel dat er al varende een beeld ontstaat van de bodem en de visscholen. Dit heet een "echogram" (zie figuur).

Door af en toe te vissen op de visscholen wordt tevens informatie verzameld over de soortsamenstelling. Biologische bemonstering van de vis levert bovendien gegevens op over lengte, gewicht, leeftijd en rijpheid (een maat die aangeeft of de vis deelneemt aan het paaien). Aan het einde van de survey kan met behulp van al deze informatie een schatting worden gemaakt van de hoeveelheid volwassen vis - de "paaibiomassa" - in het gebied.

Er wordt een echogram gemaakt met geluidspulsen
Er wordt een echogram gemaakt met geluidspulsen