Boomkorsurvey/ Beam Trawl Survey

Boomkorsurvey/ Beam Trawl Survey

Iedere zomer wordt er door onderzoekers van Wageningen Marine Research een boomkorsurvey/ Beam Trawl Survey (BTS) uitgevoerd in de Noordzee, om de leeftijdsopbouw van schol en tong in kaart te brengen. Daarnaast monitoren de onderzoekers het ecosysteem in zee (vis en benthos).

Volg onze onderzoekers via het scheepsblog:

Tong en schol

De jaarlijkse boomkorsurvey is bedoeld om visserij-onafhankelijke gegevens te verzamelen van de leeftijdssamenstelling van tong (Solea solea, Solea vulgaris) en schol (Pleuronectes platessa) in de Noordzee. Deze gegevens worden gebruikt door de ICES-werkgroep die de visbestanden in de Noordzee en het Skagerrak evalueert. Het is een belangrijke bron voor het doen van vangstvoorspellingen en hoe hiermee om te gaan. Behalve kengetallen voor de talrijkheid van tong en schol levert de boomkorsurvey ook waardevolle informatie voor het monitoren van de toestand van het Noordzee ecosysteem.

Het te bemonsteren gebied in de Noordzee
Het te bemonsteren gebied in de Noordzee

De schepen Isis en Tridens

De boomkorsurvey is in de zomer van 1985 gestart en werd aanvankelijk alleen uitgevoerd met het onderzoekinsvaartuig "Isis". Vanaf 1995 wordt een veel groter gebied bemonsterd dankzij de inzet van de "Tridens". Beide schepen vissen met een 8 meter boomkor. Het surveygebied is onderverdeeld in vakken. In ieder vak worden 1 tot 4 vistrekken gedaan van een half uur. Deze trekken zijn random in het vak verdeelt, rekening houdend met de bevisbaarheid van de bodem.

Omdat de "Tridens" voor een groot deel in stenige en moeilijk bevisbare gebieden vist, is het vistuig voorzien van een zogenaamd schotje, waarmee wordt voorkomen dat grote stenen worden opgevist.

Vanaf 2017 wordt de survey alleen nog uitgevoerd met de Tridens, wat betekent dat de survey zeven weken zal duren.

Andere landen

Sinds 1988 wordt door Engeland een vergelijkbare survey uitgevoerd met een 4 meter boomkor. Duitsland voert sinds 1991 een survey uit met een 7m boomkor en sinds 1992 bemonstert Belgiƫ met een 4 meter boomkor. De gezamenlijke inspanning geeft een Noordzeedekkend beeld. De boomkorsurvey wordt gecoƶrdineerd door de ICES Working Group on Beam Trawl Surveys.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan