Geboortegebieden grijze zeehonden

Geboortegebieden grijze zeehonden

Onderzoekers van Wageningen Marine Research tellen elk jaar grijze zeehonden tijdens het geboorteseizoen op de Waddeneilanden Griend en Richel. Ze registreren het aantal pups en vrouwtjes en van welke gebieden ze gebruikmaken.

Hoofdpagina-Jonge-grijze-wadden-Bram-Fey_175x175.jpg

Onderzoekers bezoeken in het geboorteseizoen van grijze zeehonden de eilandjes Richel en Griend in de Waddenzee. Ze tellen de zeehondenpups en -vrouwtjes. Met die kennis kan gewerkt worden aan een betere bescherming van deze dieren.

- 2023

 • 9 december 2023
  Dag 1: Richel
  Het is altijd vroeg opstaan, maar dubbel en dwars de moeite waard om weer veldwerk te kunnen doen op de Richel en Griend, dé belangrijkste geboorteplekken van de grijze zeehond. Het team van vandaag komt uit verschillende windstreken: Wageningen, Friesland en Texel. Van Texel vertrekken we wel in stijl: elektrisch. Onze spullen pasten precies en er was ook wat ruimte voor een passagier achter, als die een beetje dwars ging zitten. We gaan naar Harlingen waar het schip van de Waddenunit, de beheerders van de Waddenzee onder het gezag van het ministerie van LNV op ons wacht. Normaal gaan we altijd met de Asterias, maar plaats daarvan gaan we met de Phoca, een ander schip van de Waddenunit, vernoemd naar de gewone zeehond (Phoca vitulina). We worden we door Bert en Bouke verwelkomd. Het was voor hen wel wat schrikken om te zien hoeveel spullen mee moesten. Niet voor Theo van de Asterias, hij gaat op de Asterias ook altijd mee en is dat wel gewend. Aan boord krijgen we heerlijk koffie en taart.
  Lees meer
 • 10 december 2023
  Dag 2: Griend
  Tijdens deze donkere dagen begint het pas om half negen licht te worden en dus kunnen we rustig aan doen. Er waait een aardig windje (5bft), maar de weersvoorspellingen later op die dag zijn nog minder gunstig, met toenemende wind en regen. Na het ontbijt gaan we daarom direct op pad. Het doel is dit jaar om weer de aanwezige zeehonden zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen (met behulp van een afstandsmeter en hoekmeter), te noteren of ze een pup bij zich hebben, en zoveel mogelijk zeehonden op de foto te zetten. Met name de zeehondenvrouwtjes zijn makkelijk individueel te herkennen doordat ze een uniek vlekkenpatroon hebben.
  Lees meer
 • 11 december 2023
  Dag 3: Griend
  Als we ’s morgens wakker worden giert de wind om het huisje en zelfs de bedden schudden ervan. Als het licht begint te worden zien we dat de zee helemaal tot aan het huisje rijkt. Het zeewater is dusdanig hoog, dat de kwelder aan de oostkant van Griend geheel onder water ligt. Het kunstmatig verhoogde gebied ten westen van het huisje ligt nog wel voor een deel droog. In ieder geval zijn er eilandjes waar zeehonden op kunnen liggen, maar ook verschillende soorten vogels, zoals bergeenden en scholeksters maken hier nu volop gebruik van. Griend heeft een belangrijke rol als hoogwatervluchtplaats juist op dagen als deze met flinke verhoging. Wij blijven voorlopig dus nog in het huisje om de vogels zo min mogelijk te verstoren. Het weer is geweldig, en het zonnetje komt zelfs eindelijk door, maar pas als het water zakt en de wadplaten vrijkomen kunnen we daadwerkelijk op pad.
  Lees meer
 • 12 december 2023
  Dag 4: Terug naar huis
  Het is redelijk weer en dankzij de voorbereidingen gisteren gaat het opruimen van het huisje voorspoedig. Voorzichtig zigzaggen we met alle spullen tussen de zeehonden door om via het strand uiteindelijk wadend naar de rubberboot te komen.
  Lees meer

- 2022

 • 16 december 2022
  Spiegelglad en helder
  Om half acht ’s morgens stappen we in Harlingen aan boord van de Asterias, het schip van de WaddenUnit. Net als vorig jaar bestaat het grijze zeehondenteam uit Jeroen, Jessica, Geert en Sophie. Het is prachtig winter weer, althans als je van schaatsen houdt. Aangekomen bij Griend zijn we dankbaar voor de hulp van de WaddenUnit om alle spullen aan de kant te krijgen. Dat moet namelijk te voet omdat het om het eiland nogal ondiep is. Het is windstil en zonnig, het water is spiegelglad zo gauw we op het eiland geïnstalleerd zijn gaan we er meteen op uit.
  Lees meer
 • 17 december 2022
  Verder tellen en bezoek van boven
  Omdat het een rustige sterren nacht was, gaan we ervan uit dat de zeehonden niet te veel van plek zijn veranderd. Na een goed ontbijt pakken we de draad weer op waar we gebleven zijn. We tellen er vandaag nog eens 180 zeehonden, waarvan 64 vrouwtjes, 41 mannetjes, 49 pups en 26 weaners, maar er is wellicht wel wat overlap. We bepalen in het veld ook de precieze locatie van de zeehonden en hebben ieder dier op de foto. Daarmee kunnen we thuis de dubbeltelingen er uithalen. Al met al schatten we 430 - 460 dieren waarvan 170 pups, ongeveer hetzelfde als in 2021.
  Lees meer
 • 18 december 2022
  Een tweeling of een aangenomen kind?
  Zaterdag zagen we al een moeder waar twee pups achteraan bobberden. Heel apart, want normaal gesproken hebben grijze zeehonden maar één jong. Daar is een goede reden voor, want het is een enorme investering om een jong groot te brengen. De moeders moeten namelijk alle energie uit hun eigen voorraad halen. En jawel, ook vandaag zagen we dezelfde moeder met haar twee pups, ze dronken zelfs samen bij haar. Het zou een tweeling kunnen zijn, maar één van de twee zou ook geadopteerd kunnen zijn.
  Lees meer

- 2021

 • 14 december 2021
  Richel, het geboortehuis van grijze zeehonden
  Onderzoekers bezoeken in het geboorteseizoen van grijze zeehonden de eilandjes Richel en Griend in de Waddenzee. Ze tellen de zeehondenpups en -vrouwtjes. Met die kennis kan gewerkt worden aan een betere bescherming van deze dieren.
  Lees meer
 • 14 december 2021
  Griend: manoeuvreren tussen de zeehonden
  Na Richel gaan we op weg naar het volgende eiland: Griend, een onbewoond eiland beheerd door Natuurmonumenten. Na een halfuurtje varen met de Asterias komen we aan bij Griend. Daar worden we met onze spullen voor de komende dagen afgezet. Waar zullen dit jaar de grootste groepen liggen? Vooral met de ‘verbouwing’ van het eiland in 2016 is de vorm van Griend sterk veranderd en zijn de dieren op andere plekken gaan liggen. Er liggen steeds meer dieren aan de zuidkant, juist bij de enige route om ‘aan te meren’ met het bootje.
  Lees meer
 • 17 december 2021
  Griend: ieder jaar meer zeehonden
  Sinds 2013 worden grijze zeehonden tijdens hun geboortepiek op Griend jaarlijks onderzocht. In dat eerste jaar werden er 79 zeehonden gezien, waarvan 32 pups. Geweldig leuk dat grijze zeehonden Griend hebben ontdekt. In de jaren erna is het aantal grijze zeehonden op Griend flink toegenomen, met vorig jaar 328 zeehonden, waarvan 159 pups.
  Lees meer

- 2020

 • 6 april 2020
  Zeehonden tellen in limousine-stijl
  De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de zeehondenonderzoekers tellingen van zeehonden uitvoeren. Het minimaal anderhalve meter afstand houden, betekent dat de telvluchten nu in limousine-stijl worden uitgevoerd. Sophie Brasseur vertelt hoe dit ging.
  Lees meer

- 2018

 • 7 december 2018
  Volop grijze zeehonden met pups tijdens jaarlijkse telling op Griend
  Sinds 2013 bezoeken onderzoekers van Wageningen Marine Research jaarlijks in december het eiland Griend, om grijze zeehonden te volgen die daar een jong krijgen. Door foto-ID is het mogelijk individuele dieren te herkennen en ze van jaar op jaar volgen. Het is een jonge kolonie en elk jaar komen er nieuwe vrouwtjes bij om hun jong te werpen.
  Lees meer
 • 10 december 2018
  Een goed seizoen voor de zeehondenpups
  Lees meer

- 2017

 • 3 januari 2018
  Bijzondere zeehondenpup en storm op komst
  Update van onze onderzoekers tijdens de zeehondentelling vanaf Richel: er is een zeldzame zwarte zeehondenpup gespot! En wat gaat de aankomende westerstorm voor de pups betekenen?
  Lees meer
 • 14 december 2017
  Winterwonder op Griend
  Sinds 2013 komen de onderzoekers van Wageningen Marine Research midden in de winter op het eilandje Griend, waar ze een aantal dagen in de hut van Natuurmonumenten kunnen bivakkeren. Hier kunnen ze de grijze zeehonden volgen die daar hun jong krijgen. In 2013 waren het er 33, nu staat de teller voorlopig al op 65 jongen.
  Lees meer

- 2016

 • 28 december 2016
  Blog geboortegebieden grijze zeehonden: De laatste loodjes
  Tussen kerst en oudejaarsdag bezochten de onderzoekers de zeehondenkolonie op het eilandje Richel. Het geboorteseizoen nadert zijn eind en dat is te merken. Ook voor de zeehonden zijn het de laatste loodjes die het zwaarst wegen! Voor het vierde jaar op rij bezoeken onderzoekers van Wageningen Marine Research in december de zeehondenkolonies op de Waddeneilandjes Griend en Richel. Elk jaar worden hier de pasgeboren jongen geteld en de volwassen dieren gefotografeerd. Zo kan onderzocht worden of de vrouwtjes steeds op dezelfde plek hun jong krijgen.
  Lees meer
 • 11 december 2016
  Blog geboortegebieden grijze zeehonden: Ruige mannen
  Op de derde dag van de telling op Griend zien de onderzoekers hoe een jong mannetje een beginnersfout maakt. Het is in de geboorteperiode niet alleen een zware tijd voor de zeehondenvrouwtjes, ook van de kerels wordt veel gevraagd. Voor het vierde jaar op rij bezoeken onderzoekers van Wageningen Marine Research de zeehondenkolonies op de Waddeneilandjes Griend en Richel. Elk jaar worden hier de pasgeboren jongen geteld en de volwassen dieren gefotografeerd. Zo kan onderzocht worden of de vrouwtjes steeds op dezelfde plek hun jong krijgen.
  Lees meer
 • 10 december 2016
  Blog geboortegebieden grijze zeehonden: Een feest van herkenning
  Op de tweede dag van de telling op Griend is de laaghangende bewolking gelukkig opgetrokken. De onderzoekers hebben een stuk beter zicht op de omgeving en de zeehonden. Gelukkig maar, want ze ontdekken een hoop bekende koppen! Voor het vierde jaar op rij bezoeken onderzoekers van Wageningen Marine Research de zeehondenkolonies op de Waddeneilandjes Griend en Richel. Elk jaar worden hier de pasgeboren jongen geteld en de volwassen dieren gefotografeerd. Zo kan onderzocht worden of de vrouwtjes steeds op dezelfde plek hun jong krijgen.
  Lees meer
 • 9 december 2016
  Blog geboortegebieden grijze zeehonden: In nevelen gehuld
  Voor het vierde jaar op rij bezoeken onderzoekers van Wageningen Marine Research de zeehondenkolonies op de Waddeneilandjes Griend en Richel. Elk jaar worden hier de pasgeboren jongen geteld en de volwassen dieren gefotografeerd. Zo kan onderzocht worden of de vrouwtjes steeds op dezelfde plek hun jong krijgen. Dit jaar heeft echter een ‘wazige’ start. De bewolking hangt zo laag dat het eiland Griend in nevelen gehuld is. De onderzoekers zien daardoor bijna geen zeehond voor ogen.
  Lees meer

- Expeditie 2015

 • 21 december 2015
  Blog geboortegebieden grijze zeehonden: moederliefde is kort maar krachtig!
  Het baren en voeden van een pup is een hele uitputtingsslag voor een moeder grijze zeehond. Veel pups worden wel 20-30 kg en dat moet allemaal door de moeder worden aangeleverd: een enorme investering! De zoogtijd duurt relatief kort, zo’n 2-3 weken, maar gedurende die tijd eten veel vrouwtjes helemaal niets, waardoor ze het leveren van moedermelk ook nog eens op een lege maag doen. Als ze uiteindelijk aan het eind van hun latijn zijn, verlaten ze hun jong. Tot zover de moederliefde.
  Lees meer
 • 14 december 2015
  Blog geboortegebieden grijze zeehonden: Foto's maken, poep en placenta's zoeken
  7 en 8 december 2015 Voor het derde jaar op rij bezoeken onderzoekers van IMARES de zeehondenkolonies op de Waddeneilandjes Griend en Richel. Elk jaar worden hier de pasgeboren jongen geteld en de volwassen dieren gefotografeerd. Zo kan onderzocht worden of de vrouwtjes steeds op dezelfde plek hun jong krijgen. Op Richel staat het eerste bezoek gepland, zal het ondanks het stormachtige weer lukken om de dames goed op de foto te krijgen?
  Lees meer
 • 14 december 2015
  Blog geboortegebieden grijze zeehonden: Op zoek naar zeehond "Cactus"
  8 en 9 december 2015 De onderzoekers keken tijdens de tellingen speciaal uit naar een zeehond genaamd "Cactus". Deze zeehond was er al twee jaar achter elkaar, elke keer met een pup. Zullen ze haar daar nu weer vinden? Voor het derde jaar op rij bezoeken onderzoekers van IMARES de zeehondenkolonies op de Waddeneilandjes Griend en Richel. Elk jaar worden hier de pasgeboren jongen geteld en de volwassen dieren gefotografeerd. Zo kan onderzocht worden of de vrouwtjes elk jaar op dezelfde plek hun jong krijgen.
  Lees meer
 • 17 december 2015
  Film: De hut waar onderzoekers verblijven op Griend (geboortegebied grijze zeehonden)
  De hut waar onderzoekers verblijven op het eilandje Griend is in beeld gebracht. Onderzoekers van Wageningen Marine Research verblijven daar als ze de zeehondenkolonies bezoeken op de Waddeneilandjes Griend en Richel. Elk jaar wordt hier op gepaste afstand de pasgeboren jongen geteld en de volwassen dieren gefotografeerd. Zo kan onderzocht worden of de vrouwtjes elk jaar op dezelfde plek hun jong krijgen.
  Lees meer