Activiteit

Praktijkdag Suikerbieten 2023 in Westmaas

Op donderdag 31 augustus 2023 houden Wageningen University & Research Open Teelten, IRS (kennis- en onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland) en Cosun Beet Company een heuse ‘Praktijkdag Suikerbieten’ in Westmaas.

Organisator Wageningen Plant Research
Datum

do 31 augustus 2023 09:00 tot 18:00

Locatie Open teelten Westmaas

Doel

Het doel van de dag is om de bezoekers te informeren over een aantal ontwikkelingen binnen de suikerbietenteelt en praktische handvatten te bieden voor de teelt op het eigen bedrijf. Door interessante rondleidingen en een bedrijvenmarkt waarop aanbieders van alle facetten van de suikerbietenteelt zich presenteren is er genoeg te ontdekken.

Doelgroep

De Praktijkdag Suikerbieten 2023 richt zich met name op suikerbietentelers en loonwerkers uit Zeeland, West-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en adviespartijen in de sector.

Opzet

Bezoekers kunnen drie rondleidingen naar keuze volgen. De bezoekers worden, afhankelijk van de belangstelling, in groepen ingedeeld. De bedrijvenmarkt is tussen de blokken door te bezoeken. Op de bedrijvenmarkt staan ook nog drie inhoudelijke onderwerpen die bezocht kunnen worden.

Onderwerpen van de rondleidingen

Blok A

 • NKG
 • Vergelingsziekte
 • Peilgestuurde drainage

Blok B

 • Rassen
 • Stikstofbemesting
 • Bladschimmels

Blok C

 • Rooitechnieken
 • Toekomsttechnieken
 • Veiligheid

Blok D

 • Bewaring
 • Onkruidherkenning
 • Diagnostiek