Nieuws

Landbouw en biodiversiteit: 15 bouwstenen voor biodiverse akkerbouw

Gepubliceerd op
17 oktober 2019

Biodiversiteit en landbouw kunnen elkaar nog meer versterken. Momenteel neemt de biodiversiteit echter snel af, wat onder meer zichtbaar is bij de insecten- en vogelpopulaties in landelijk en stedelijk gebied. De vraag voor de landbouw en samenleving is: willen we deze trend keren? En zo ja, hoe willen we dat realiseren?

In een vandaag gepubliceerd inspiratiedocument presenteert het onderzoeksinstituut Open Teelten van Wageningen University & Research (WUR) 15 kansrijke bouwstenen die biodiversiteit op het akkerbouwbedrijf kunnen stimuleren en die bij kunnen dragen aan de kwaliteit van de landbouwproductie zelf.

Om de biodiversiteit in de akkerbouw te verhogen, moeten we aantrekkelijke leefgebieden creëren voor wilde planten en dieren.
Wijnand Sukkel

De visie is ter inspiratie voor de ontwikkeling van een biodiverse akkerbouw en om mogelijkheden te laten zien om dit te bereiken. De bouwstenen bieden opties en uitdagingen die partijen samen kunnen aangaan. De onderzoekers van Open Teelten werken aan een biodiverse, productieve en regeneratieve akkerbouwsector.

Aantrekkelijke leefgebieden

Wijnand Sukkel, een van de initiatiefnemers van het document, vertelt: "Om de biodiversiteit in de akkerbouw te verhogen, moeten we aantrekkelijke leefgebieden creëren voor wilde planten en dieren. Planten hebben behoefte aan een geschikte standplaats, de juiste buurplanten en een geschikte bodem. Insecten hebben behoefte aan nabijheid van voedsel, nestgelegenheid en schuilplaats. Door variatie en continuïteit in voedsel en schuilgelegenheid op en rondom akkers te creëren, kunnen we de biodiversiteit versterken."

Biodiversiteit op slimme manieren

De voorwaarde voor de ondernemer om bij te kunnen dragen aan biodiversiteit is dat het bedrijf rendabel is. De vraag is hoe agrarische ondernemers, binnen hun huidige of toekomstige economische situatie, de efficiënte bedrijfsvoering kunnen behouden, en tegelijkertijd op het bedrijf ruimte kunnen bieden voor biodiversiteit. Voor nu én in de toekomst zijn er grote kansen om biodiversiteit op slimme manieren te verhogen door agronomische en ecologische kennis te combineren met de juiste innovatieve technologieën.

15 agro-ecologische bouwstenen

In "Inspiratie voor een biodiverse akkerbouw" worden 15 kansrijke agro-ecologische bouwstenen gepresenteerd. Hierbij focussen de auteurs voornamelijk op bouwstenen en effecten op het bedrijfsniveau, en in minder mate op effecten die elders optreden. Deze bouwstenen betekenen een herontwerp van het productiesysteem, met het oog op continuïteit en variatie in leefgebied voor (functionele) biodiversiteit.

Wijnand: "De visualisatie van een biodiverse akkerbouw toont alle 15 bouwstenen geïmplementeerd op bedrijfsniveau.  Door de verschillende bouwstenen slim te combineren wordt een gevarieerd en productief landschap gecreëerd met veel ruimte voor biodiversiteit en de verspreiding ervan."

De 15 bouwstenen voor een biodiverse akkerbouw - klik op de afbeelding om deze te vergroten
De 15 bouwstenen voor een biodiverse akkerbouw - klik op de afbeelding om deze te vergroten