Locatie

Open teelten Vredepeel

De experts op de proeflocatie in Vredepeel verzorgen professionele veldproeven en organiseren verschillende evenementen. Zij werken aan innovaties in de landbouw, specifiek toepasbaar voor zand- en lössgronden in zuidoost Nederland. De onafhankelijke positie en wetenschappelijk verantwoorde werkwijze staan hierbij voorop.

Adres Vredeweg 1C
5816 AJ Vredepeel
Tel. 0478 - 538 240
Openingstijden Maandag t/m vrijdag:
8.00 - 17.00

Zaterdag en zondag:
gesloten
Toegang De locatie is vrij toegankelijk. Wilt u zich eerst melden bij het kantoor?

Dit moet u weten over Vredepeel

1. Unieke expertise: OS, uitspoeling, biologische teelt en erosie
2. Kennis over mechanisatie voor alle teelten relevant voor de regio
3. Proefpercelen voor variabele grondwaterstanden en infiltratie
4. Kennis van een diversiteit aan aaltjes en bodemschimmels
5. Enige proefbedrijf voor zuidoostelijk zandgebied en lössgronden

Over de proeflocatie:

De missie van de proeflocatie in Vredepeel is nieuwe kennis doorsluizen naar de praktijk. Dit faciliteren we door professionele praktijkproeven, verschillende evenementen en gastcolleges door onze onderzoekers.

Er wordt onderzoek gedaan aan diverse akkerbouwgewassen, industriegroenten, vollegrondsgroenten, ruwvoerdergewassen en “nieuwe” gewassen. Onze expertises zijn bodemkwaliteit, bodemgezondheid, bemesting, gewasbescherming en teeltoptimalisatie. De locatie beschikt over circa 150 ha jonge ontginningsgrond (droogtegevoelige, leemarme tot zwak lemige veldpodzol). Een deel van het bedrijf is biologisch. Daarnaast verzorgen we veldproeven op lössgronden in Zuid Limburg, samen met Stichting Proefboerderij Wijnandsrade.

Proeflocatie Vredepeel is een knooppunt van onderzoek naar uitvindingen en uitdagingen in de teelt op zand en lössgronden.

Proeven op maat

De experts van Open Teelten in Vredepeel helpen u om uw vraagstuk scherp te stellen en om op basis hiervan een relevante proefopzet voor te stellen. Transparantie en heldere afspraken zijn hiervoor de basis.

Van gesprek tot onderzoeksrapport

Een verkennend gesprek verheldert. Een goed onderzoek begint met het stellen van de goede vraag. Daarom helpen wij u om uw vraagstuk scherp te stellen. Met de goede onderzoeksvraag kunnen wij vervolgens onderzoeksmogelijkheden voorleggen waar u echt wat aan heeft. We haken een onderzoeker aan met de expertise op het gebied van uw vraagstuk. Hierna kan een proefopzet vorm krijgen. Gedurende het proefseizoen kunt u een tussentijds veldbezoek doen of tussentijdse resultaten ontvangen. De eindresultaten worden vastgelegd in een onderzoeksrapport: een onafhankelijke analyse van de resultaten.

Meer weten of een oriënterend gesprek?

Waarom WUR Open Teelten?

We zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van praktijkproeven. Daarvoor beschikken we over goede materiële en facilitaire voorzieningen. Er is een basisuitrusting aanwezig van proefveldmachines, werktuigen, verwerkingsruimtes en bewaarfaciliteiten. Gespecialiseerde proefveldmedewerkers en onderzoekers voeren de proeven uit.