Nieuws

Waterstof kan energietransitie landbouw aanvullen

Gepubliceerd op
5 februari 2020

WUR en TNO starten in Lelystad een proefproject genaamd het Fieldlab. Daar wordt geëxperimenteerd met kleinschalige opwekking van waterstof op (boeren)bedrijven met behulp van zonne- en windenergie, geproduceerd op dezelfde locatie. In het project wordt ook de productie van waterstof op zee uit zonne- en windenergie gesimuleerd. Het ministerie van Economische Zaken financiert het vijfjarige project dat in de zomer 2020 van start gaat. Het project werd op 6 februari gepresenteerd tijdens de Nationale Waterstofdag.

Waterstof is belangrijk voor de energietransitie in de landbouw. Veel boeren wekken energie op met zonnepanelen of windturbines, maar soms kan het lokale elektriciteitsnetwerk dat niet aan. Ook wordt ’s zomers en overdag meer zonne-energie opgewekt terwijl veel energie vooral ’s winters en in de avond en nacht nodig is. Door de onbalans en de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk moeten boeren hun zonneparken of windturbines soms zelfs uitschakelen omdat het net de toelevering niet aankan. De energie kan dan niet voldoende worden opgeslagen in accu’s.

Energiedrager én schone brandstof

ACRRES, het landelijke praktijkcentrum van de WUR voor de toepassing van duurzame groene energie en grondstoffen, en TNO gaan daarom samen kijken hoe agrariërs duurzame energie op hun bedrijf kunnen omzetten en opslaan in de vorm van waterstof. Dit vluchtige gas kan zo dienen als energiedrager die boeren kunnen inzetten voor de energievoorziening op hun bedrijf én als schone brandstof voor tractoren en vrachtwagens.

'Waterstof heeft veel potentie als ontbrekende schakel binnen de energietransitie, maar er leven nog enkele belangrijke vragen waar we ons samen met TNO in zullen gaan verdiepen, niet alleen op het gebied van productie maar bijvoorbeeld ook hoe je het veilig kunt opslaan',  aldus Chris de Visser, manager van ACRRES. Het proefproject vindt plaats bij het proefstation van ACRRES in Lelystad. Hier bevinden zich al windmolenparken, testmolens en zonnepanelen.

Waterstof op zee

Nederland bouwt grote offshore windparken die een groot deel van de Nederlandse energie gaan verzorgen. 'Tussen 2030 en 2040 zal een moment komen dat we meer offshore windvermogen leveren dan we aan totale elektrisch vermogen gebruiken', zegt Peter Eecen van TNO. 'Dan is het op grote schaal produceren van waterstof een oplossing'.

In het project wordt daarom ook onderzocht hoe deze productie op zee het beste nagebootst kan worden, hoeveel waterstof geproduceerd kan worden, en hoe het toegepast kan worden. TNO ontwikkelt regelingen om de regelbaarheid van de diverse systemen optimaal te gebruiken om het elektrische net stabiel te houden.

17 juni: Nationale Waterstofdag

Na de succesvolle eerste editie van de Nationale Waterstofdag op 6 februari 2020, met als focus ‘waterstof als multitasker’, is het nu tijd voor de tweede Nationale Waterstofdag. Ditmaal met de focus op de rol van het platteland in de waterstofeconomie.

Ochtendprogramma

In de ochtend kunt u luisteren naar interessante sprekers zoals Diederik Samsom (Kabinetschef Frans Timmermans), Sjaak van der Tak (LTO Nederland) en Jop Fackeldey (gedeputeerde Provincie Flevoland). Zij vertellen over hun visie op waterstof en wat de EU, provincies en grote organisatie kunnen betekenen in de waterstoftransitie.

Willem Stehouwer (Toyota), Wouter van den Akker (Alliander) en Hyung-Ja de Zeeuw (Rabobank) gaan in op wat bedrijven kunnen doen. En Chris Visser laat zien of waterstofproductie en gebruik op een boerenerf überhaupt haalbaar is.

Middagprogramma

Na de lunch is de keus aan u. Sluit u aan bij de workshop over lokale kansen voor energiehubs of doet u mee met de workshop van o.a. BioRomeo over ‘mijn bedrijf, mijn waterstof’. Tussendoor kunt u mee met de excursie naar de unieke testfaciliteit van TNO, WUR en ACRRES.

Meld u meteen aan