Project

WHEATBIOME

Het WHEATBIOME project richt zich op het ontsluiten van de volle potentie van tarwegewassen waarbij academia, voedingsmiddelenindustrie, voedselproducenten en overheden intensief samenwerken. Het project is gestart in januari 2023 en loopt 48 maanden door, tot december 2026. In 2020 was tarwe het graangewas met het grootste teeltoppervlak, en de EU was ’s werelds grootste producent van dit belangrijke gewas. Daarom wil dit project alle potentie van tarwe ontsluiten.

Uitdagingen van tarwe

Tarwe is altijd al een sleutelgewas geweest voor humane ontwikkeling vanwege zijn lage teeltbehoefte en als welbekende bron van eiwit en energie. Echter, onze voedselproductie wordt momenteel geconfronteerd met verschillende uitdagingen, vanwege factoren zoals demografische groei en klimaatverandering, naast vele andere uitdagingen. Daarnaast wordt volgens de Europese Commissie verwacht dat 65% van de huidige EU landbouwgrond binnenkort beschadigd zal raken. Dit maakt bodemrestauratie een prioriteit zowel bij de EU Green Deal en de Farm2Fork Strategy.

Duurzaamheid in voedselproductie en de waardeketen is daarmee essentieel, vanuit vele perspectieven, inclusief het kunnen blijven voeden van de groeiende wereldbevolking, het behouden van de bodem- en gewaskwaliteit, het leveren van gezonde en voedzame producten, beschermen van de biodiversiteit en bijdragen aan de klimaatweerbaarheid van Europa.

Terwijl voedselduurzaamheid een belangrijk issue is, groeit ook de wens van de Europese bevolking om gezond voedsel te consumeren. De toename in het voorkomen van niet-overdraagbare ziekten is overduidelijk, en bovendien is het voorkomen van auto-immuun ziekten ook alarmerend. Zoals bijvoorbeeld Coeliakie, dat in Europa ongeveer 3% van de totale populatie treft waarbij velen niet gediagnosticeerd zijn. Er is dus duidelijk een grote behoefte aan gezonde en smakelijke voedingsproducten die voldoende nutritionele kwaliteit leveren, gekoppeld aan laag-immunogene eigenschappen en hoog organoleptische sensatie.

Meer onderzoek nodig

Momenteel bevolken 1 triljoen verschillende microbiële soorten onze aarde, waarvan vooral de bodem- en plant microbiële populaties van groot belang zijn. Ontwikkelingen in het vinden en karakteriseren van nieuwe micro-organismen zijn essentieel voor het identificeren van nieuwe microbioom-gebaseerde producten en processen, en om duurzame voedselsystemen te stimuleren. Hiervoor is echter meer onderzoek noodzakelijk waarbij bodem- en plantmicrobiomen gekarakteriseerd worden: slechts 1% van de bacteria in milieuhabitats wordt op dit moment gebruikt bij teelt van gewassen.

Tarwe

Doel van het WHEATBIOME project

Het WHEATBIOME project zal bijdragen aan het begrijpen van de rol van het tarwe microbioom op meer gezonde en duurzame tarweproductie en -producten via het toepassen van baanbrekend onderzoek. Via twee case studies en een demonstrator op labschaal, zal het consortium het effect van biotische/ abiotische factoren op tarwe microbioom en -kwaliteit proberen te begrijpen. Daarnaast zullen ook nieuwe voedings- en voerproducten ontwikkeld worden door gebruik te maken van nieuwe fermentatiecapaciteiten van inheemse tarwe microbiomen.

Bovendien zal WHEATBIOME de rol van microbiële fermentatie bij de kwaliteit van voedings- en voerproducten bestuderen, in relatie tot afbraak van Coeliakie-gerelateerde peptiden en bioactieve componenten en voor het ‘hergebruik’ van tarwe bijproducten met het doel om voedselafval op te waarderen. De interacties tussen de tarwe- en de dierlijke of humane microbiota zullen worden bepaald en hun gezondheid-bevorderende effecten beoordeeld. Verder levert het project duurzame teeltmethoden voor weerbare en voedzame tarwegewassen en zal de perceptie van actoren in de voedselketen en van consumenten over de rol van microbiomen binnen ons voedselsysteem geanalyseerd worden.

Samenwerking

WHEATBIOME is een 48-maanden Research Innovation Action gefinancierd door de Research Executive Agency (REA) onder de Grant Agreement nr. 101084344. Het project is gestart in Januari 2023, wordt gecoordineerd door REQUIMTE (Portugal) met een consortium gevormd door 13 partners uit 6 verschillende Europese landen: Universidade do Porto (Portugal); Universidad de Vigo (Spanje); Universitat de Valencia (Spanje); Instytut Biotechnologii Przemyslu Rolno-Spozywczego IBPRS (Polen); Contactica S.L (Spanje); Stichting Wageningen Research ( Nederland); Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego (Polen); Universidade Nova de Lisboa (Portugal); Editorial Agricola Española SA (Spanje); UAB ART21 (Litouwen); ISANATUR Spain SL (Spanje); Allatorvostudomanyi Egyetem (Hongarije).