Faciliteit

Bioinformatics - Wageningen Genomics Facility

Het toegepast bioinformatica-onderzoek van Plant Research International ontwikkelt en implementeert algoritmen, software en databases voor data-acquisitie, databeheer en de analyse van genomics-data.

bioinformatics facilities

We verlenen bioinformatica-services op terreinen die lopen van functionele genomica tot diagnostiek.

Ons onderzoeksprogramma richt zich op vergelijkende genomica, genfunctie-voorspelling en  metaboloom-analyse.