Faciliteit

DNA sequentiebepaling - Wageningen Genomics Facility

Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR) heeft aangekondigd te gaan investeren in ‘tweede generatie’ apparatuur voor de sequentiebepaling van DNA (bepaling van de volgorde van de bouwstenen (‘bases’) van genetisch materiaal).

sequencer.jpg

Met de aankoop van de Roche Genome Sequencer FLX (GS FLX), ontwikkeld door 454 Life Sciences™, beschikt Wageningen UR over de mogelijkheid om op veel grotere schaal de volledige DNA-structuur van planten, dieren en micro-organismen te bepalen. Daarmee versterkt Wageningen z’n leidende positie in het internationaal DNA-onderzoek. The ‘Potato Genome Sequencing Consortium’ en het ‘Centre for Biosystems Genomics’ (CBSG) co-financieren de aanschaf.