Project

Hamstermonitoring

De hamster (Cricetus cricetus) is een beschermde soort in het kader van zowel de Conventie van Bern als de Habitatrichtlijn. Er geldt een verplichting om de populatieontwikkeling van de hamster te monitoren tot het moment dat de populatie in een duurzame staat van instandhouding verkeert. De monitoring die jaarlijks wordt uitgevoerd biedt inzicht in factoren die de effectiviteit van het aangepaste agrarisch beheer kunnen vergroten om zo de duurzaamheid van de Nederlandse hamsterpopulatie op de lange termijn te realiseren. Daarmee kan worden vastgesteld welke maatregelen nodig zijn om de status van instandhouding van de populatie te verbeteren. Dit is van belang voor het concreet invulling geven aan de Europese verplichting om de hamster als soort van communautair belang bescherming te bieden.

Het project biedt inzicht in de populatieontwikkeling van de Nederlandse hamster Cricetus cricetus (ruimtelijke spreiding en populatieomvang). Dit is van belang voor het concreet invulling geven aan de Europese verplichting in het kader van Natura 2000 om de hamster als soort van communautair belang bescherming te bieden. Daartoe worden tweemaal per jaar, d.w.z. na de oogst en na de winter, alle bewoonde burchten geïnventariseerd in de leefgebieden in Zuid-Limburg en wordt de overleving van bijgeplaatste hamsters gemonitord. Het resultaat is een schatting van de populatieomvang en van de ruimtelijke spreiding in termen van bezette kilometerhokken.

Publicaties