Project

Add Effecten grondgebonden veehouderij

In haar contourenbrief d.d. 8 september 2020 heeft de minister van LNV haar voornemen geschetst om te streven naar een volledig grondgebonden  melkvee- en rundvleesveehouderij. Voor de verdere invulling van het beleid wil LNV graag inzicht in de benodigde hoeveelheid grond waarvoor de melkvee- en rundvleesveehouderij een samenwerkingsovereenkomst zou moeten afsluiten om grondgebonden te kunnen worden en de effecten op het inkomen en de toekomstperspectieven van landbouwbedrijven. 

De minister van LNV streeft naar een volledig grondgebonden melkvee- en rundvleesveehouderij. Voor de verdere invulling van het beleid wil LNV inzicht in:

  1. De benodigde hoeveelheid grond waarvoor de melkvee- en rundvleesveehouderij een samenwerkingsovereenkomst zou moeten afsluiten om grondgebonden te kunnen worden en de beschikbare hoeveelheid grond hiervoor binnen de maximale afstand voor het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst.
  2. De inkomenseffecten van de invoering van een grondgebonden melkvee- en rundvleesveehouderij en de eventuele effecten daarvan op de continuïteitsperspectieven van de bedrijven met melkvee, rundvleesvee, kalveren, varkens en pluimvee.

 

Publicaties