Project

Add Enquete gewasderogatie

In dit onderzoek staat de vraag naar de verwachte effecten van de invoering van een gewasderogatie op de deelnamebereidheid, op bemesting en op bouwplannen centraal. 

Om inzicht te krijgen in de mogelijke effecten van de invoering van een gewasderogatie wordt geanalyseerd wat de verwachte deelname aan een gewasderogatie zal zijn en de wat de effecten op o.a. bemesting en bouwplan zullen zijn. De hiervoor benodigde informatie wordt verkregen uit reeds beschikbare data in BIN/LMM aangevuld met een enquete onder de deelnemers aan BIN/LMM.

Publicaties