Project

Adviescollege huis- en hobbydierenlijst

Om invulling te geven aan een huis- en hobbydierenlijst (de Positieflijst) heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Adviescollege huis- en hobbydierenlijst aangesteld dat ruim 300 zoogdiersoorten beoordeeld op geschiktheid om te houden als huis- of hobbydier. 

De Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (hierna: WAP) ontwikkelde een systematiek waarmee het Adviescollege huis- en hobbydierenlijst (hierna: adviescollege of college) ruim 300 zoogdiersoorten beoordeeld op geschiktheid om te houden als huis- of hobbydier. De huis- en hobbydierenlijst heeft tot doel het reguleren van het houden van diersoorten als huis- of hobbydier door te bepalen welke diersoorten als huis- of hobbydier gehouden kunnen worden al naar gelang het risico van de verscheidene diersoorten op de aantasting van dierenwelzijn of van gevaar voor mens of dier. Het college zal de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: minister) adviseren over de wetenschappelijke beoordelingssystematiek opgesteld door de WAP voor het aanwijzen van huis- en hobbydieren en zal diersoorten beoordelen.

Het adviescollege zal op verzoek van de minister een diersoort (opnieuw) beoordelen wanneer een aanvraag is ingediend voor plaatsing op of verwijdering van de huis- en hobbydierenlijst of wanneer recente wetenschappelijke inzichten een nieuwe beoordeling rechtvaardigen. Ook voert het adviescollege een nieuwe beoordeling uit wanneer de minister ambtshalve de huis- en hobbydierenlijst wil wijzigen (Besluit instelling Adviescollege huis- en hobbydierenlijst, nr. WJZ / 20065999).

Publicaties