Project

B-GOOD - Giving Beekeeping Guidance by cOmputatiOnal-assisted Decision making

Het doel van B-GOOD is het ondersteunen van bijenhouders bij het duurzaam houden van gezonde honingbijvolken en dat te doen op een manier die arbeidsbesparend is voor de bijenhouder, niet-destructief en niet-invasief is voor het bijenvolk, de bijengezondheid optimaliseert met een gevalideerd beslissingsproces en vervolgacties adviseert met minimaal ingrijpen of middelengebruik.

Probleem

In het overgrote deel van Europa overleeft de honingbij niet meer zonder de inzet van een bijenhouder door de vele en grote uitdagingen die zij tegenkomen in het bijenvolk (ziekten en plagen) of in hun omgeving (gebrekkig voedselaanbod, gewasbeschermingsmiddelen). Betrouwbaar inzicht in de gezondheid status van elk bijenvolk is daarom voor de bijenhouder essentieel voor een duurzame bedrijfsvoering, maar tegelijkertijd is het verkrijgen van een echt betrouwbaar inzicht met de huidige invasieve methodes verstorend voor de bijen (en daarmee potentieel gezondheid verlagend) en tijdrovend voor de bijenhouder. Daarnaast ontbreekt er kennis over drempelwaarden, die bijvoorbeeld, de geïntegreerde plaagbestrijding op individueel volksniveau tegenhouden.

B-GOOD integreert de biologie van het honingbijvolk met het ecosysteem (incl. landbouw) en de sociaaleconomische aspecten van verschillende typen bijenhouderij-bedrijven. Het programma omvat de doorontwikkeling van innovatieve sensor-gebaseerde monitoringstechnologieën voor in individuele bijenvolken en hun omgeving, koppelt deze aan een te ontwikkelen decision support system op basis van big data en machine learning, met uitrol van een digitaal management data platform voor beslissingsondersteuning toegespitst op de bedrijfsmethode. Het programma leunt op input van en validatie door de eindgebruiker, de bijenhouder.

Plan van aanpak

NL (WR) coördineert in NL en op Europees niveau het valideren van het innovatieve sensorenpakket, de digitale infrastructuur en de beslissingsondersteuning binnen 1) onderzoeksinstituten, 2) geselecteerde bijenhouders, en 3) random geselecteerde bijenhouders o.b.v. vrije inschrijving. In 2023 zal een basispakket gebruiksklaar (vermarkting door SME) zijn en gedemonstreerd binnen de sector. Professionalisering van de bedrijfsmethode levert gezondere bijenvolken, en betere overleving van volken. Daardoor kunnen bijenhouders in Nederland meer en betere bestuivers leveren aan boeren en tuinders met bestuivings-afhankelijke gewassen (betreft in NL 84% van aantal plantaardige gewassen).

Publicaties