Project

Bestrijding van Chlamydia

Psittacose is een zoönose die wordt veroorzaakt door de bacterie Chlamydia psittaci. Ziekteverschijnselen kunnen zeer gevarieerd zijn bij zowel vogels als de mens: soms zijn geen klinische symptomen zichtbaar, terwijl in andere gevallen lethargie, leverfalen (bij vogels) of ernstige vormen van longontsteking of zelfs sterfte kunnen optreden.

Aantal meldingen stabiel

Het aantal veterinaire (60-110) en humane meldingen (40-70) van Psittacose is de laatste jaren stabiel, hoewel dit zeer waarschijnlijk een onderschatting is van het werkelijke aantal.

Bestrijden is lastig

Het bestrijden van uitbraken van Chlamydia op locaties waar grotere groepen vogels worden gehouden is vaak lastig. Vaak blijkt na de verplicht ingestelde behandeling met doxycycline dat sommige dieren nog steeds positief worden getest voor Chlamydia. De dieren moeten dan nogmaals worden behandeld, soms moet dit meerdere keren herhaald worden.

Veel open vragen

Het is niet duidelijk waardoor dit komt, en er zijn veel vragen zoals: is de behandeling wel effectief genoeg, zijn de vogels op de juiste manier behandeld, zijn vogels die na behandeling nog steeds positief testen nog infectieus, is er sprake van dragers die na een bepaalde tijd weer gaan uitscheiden, is de omgeving voldoende gedesinfecteerd?

In dit project zal naar al deze zaken worden gekeken, door middel van literatuuronderzoek en door middel van het intensief volgen en monitoren van de Chlamydia bestrijding op een besmette locatie. Tijdens de behandeling zullen op regelmatige tijdstippen individuele monsters, mestmonsters en omgevingsmonsters worden genomen om te worden getest op Chlamydia en antibioticumresiduen.

Een protocol voor bestrijding

Het doel van het project is het opstellen van een wetenschappelijke onderbouwd protocol voor de succesvolle bestrijding van Chlamydia psittaci bij gezelschapsvogels. De nadruk zal hierbij liggen op bestrijding op locaties waar de vogels in grotere groepen worden gehouden.

Publicaties