Project

Bezit van Nederlandse landbouwgrond

In diverse Europese landen worden (landbouw-)gronden opgekocht door buitenlandse investeerders. In hoeverre vindt dit ook in Nederland plaats? Dit project presenteert data over verschuivingen in grondbezit, zodat eventuele risicovolle patronen kunnen worden herkend.  

Locaties van buitenlands eigendom van landbouwgronden worden in kaart gebracht en tabellen geven inzicht in de wereldwijde spreiding van herkomstlanden. Het buitenlandse eigendom wordt getypeerd in termen van perceelsgrootte, grondgebruik, regionale spreiding en dergelijke. 

Publicaties