Project

Brucellose

Brucellose is een zoönose (ziekte die van dier naar mens kan overgaan) die wereldwijd voorkomt. In een aantal landen, waaronder Nederland, is brucellose in de populatie van landbouwhuisdieren effectief bestreden, waardoor deze populatie (rundvee) in Nederland sinds 1999 officieel vrij is van brucellose. Bij mensen en gehouden dieren in Nederland is brucellose een aangifteplichtige ziekte. In het kader hiervan wordt diagnostiek uitgevoerd bij verdenkingen.

Dit project is funderend voor het Nationaal Referentielaboratorium voor brucellose en betreft onderzoek en expertiseontwikkeling die er op gericht zijn om een eventuele uitbraak van brucellose bij landbouwhuisdieren snel en adequaat te kunnen diagnosticeren en te kunnen adviseren in de bestrijding. Bij het onderzoek naar Brucella is daarom ingezet op het identificeren van monsterstromen met waarschijnlijk positieve monsters en dieren. Het doel is optimaliseren van de diagnostiek, met name van de typering.

Publicaties