Project

Buitenlandse voorbeelden doelsturing

Inventarisatie van goede voorbeelden van doelsturing gecombineerd met individuele afrekenbaarheid in het buitenland.

LNV maakt een analyse van de mogelijkheden en onmogelijkheden van een Afrekenbare Stikstoffenbalans (ASB), mede n.a.v. rapport commissie Remkes, met het oog op een mogelijke omslag naar doelsturing middels individuele afrekenbaarheid, gericht op de drie opgaven mest, stikstof en klimaat. Ten behoeve van deze analyse wordt in dit project een overzicht gemaakt van goede voorbeelden van doelsturing gecombineerd met individuele afrekenbaarheid in het buitenland, inclusief aanbevelingen voor de context van de Nederlandse veehouderij, en met name de melkveehouderij.

Publicaties