Project

De kwestie van schaalgrootte bij het overwegen van synergieën en compromissen in bodemfuncties

Met gebruikmaking van bestaande datasets zullen we voor het eerst de synergieën en trade-offs beoordelen tussen de vijf bodemfuncties die geassocieerd worden met landbouwproductiesystemen in Nederland, op een reeks schalen van veld tot regio. Bodems vervullen vijf belangrijke functies in de landbouw: primaire productiviteit, nutriëntencyclus, klimaatregeling en koolstofvastlegging, waterregulering en -zuivering en ten slotte het bieden van een habitat voor biodiversiteit.

Landgebruik impliceert over het algemeen een lokale focus op enkele bodemfuncties, maar je kunt het niet allemaal op hetzelfde veld hebben. Vijf (bodem)functies kunnen echter wel worden gerealiseerd in een mozaïek van akkers op een grotere schaal van landschap of regio.

Publicaties