Project

DUIN

Het doel van het DUIN project is “het verwerven, beheren en toegankelijk maken van gegevens voor de onderzoekers van PBL en WUR ten behoeve van de productie van de Leefomgevingsbalans en de Natuurverkenning en andere reguliere producten in het kader van de Natuurplanbureaufunctie”.

Onder de term “toegankelijk” wordt hier verstaan “bekend” (kenbaar en vindbaar), “bereikbaar” (beschikbaar: fysiek, autorisatie, toegangstijd) en “bruikbaar” (duidelijk, betrouwbaar, en hanteerbaar). Onderscheid kan worden gemaakt tussen een basisset van gegevens, die regulier (jaarlijks) worden en gegevens die eenmalig voor een specifiek thema worden toegepast.

Een ander hoofddoel van het DUIN project is “de technische en inhoudelijke kwaliteit van gegevens”.

Beoogd resultaat

Strategisch

  • Kennis over en uitwisseling van gegevens goed organiseren ten behoeve van de planbureau functie van WOT en PBL.
  • Een goed inzicht van de (toekomstige) gegevensvraag vanuit de WOT en het PBL
  • Versterking van de samenwerking met gegevensleveranciers
  • Inspelen op ontwikkelingen die van invloed zijn op het project (zowel technisch als organisatorisch)

 Operationeel

  • De datalogistieke activiteiten van het DUIN project beter inbedden in de organisaties PBL en WUR door ze beter te integreren in de bestaande organisatiestructuren, waaronder het Geoloket van PBL en de Geodesk van WUR
  • Efficiënt inzetten van middelen door inbedding van de DUIN activiteiten bij Geoloket van PBL en de Geodesk van WUR
  • In stand houden expertise op het gebied van gegevens en de gegevensvoorziening
  • Het agenderen en initiëren van kwaliteitsverbetering van essentiële ruimtelijke bestanden (natuur, milieu, ruimte)

Publicaties