Project

Een perfecte roos is duurzaam geteeld

Jaarrond een zware tak met voldoende lengte en knophoogte produceren waarbij er is geen verwarming in de vorm van gasnodig. Alle warmte komt van de lampen en uit de koeling van de afdeling. De CO wordt effectief gestuurd op basis van licht en ventilatie.

Met het project Perfecte roos. Balans en Integratie blijken we voor het ras Red Naomi! op de goede weg om deze onder volledig LED te kunnen telen. Voor de cultivar Avalanche is dit nog niet het geval, omdat de knop-/bloemvorm in de wintermaanden niet goed genoeg is. De bloem is vrij vast, puntig en de buitenste kroonblaadjes komen flapperig open. Deze wijze van openkomen heeft geen nadelige effecten op het vaasleven, maar maakt de bloem lastig verwerkbaar.

Telers zijn met de kennis en ervaring uit dit experiment LED-belichting in combinatie met SON-T belichting op hun bedrijven aan het testen bij Red Naomi!. Volledig LED-belichting wordt voor de praktijk nog als te risicovol gezien, maar telers zijn wel geïnteresseerd in wat zij van telen onder volledig LED kunnen leren om in de praktijk toe te passen.

Gebaseerd op ervaringen onder SON-T is de hypothese dat de wijze van ontwikkeling van Avalanche komt door te weinig warmte rond de knop. De gewaszone rond de bloem zou warmer gehouden moeten worden door meer gebruik te maken van de gewasbuis boven de knoppen. Deze wordt nu alleen in de donker periode gebruikt. Dit is een hypothese die gebaseerd is op ervaring van gebruik van hogere temperaturen met een groeibuis in de praktijk. Nadeel van het handhaven van een hogere buistemperatuur is dat dit niet past bij inzet van een warmtepomp. De warmte zal dan op andere wijze duurzaam moeten worden ingevuld.

Een tweede hypothese is dat in de winter als LED de dominante bron is van het licht voor de roos, dat dan het gekozen spectrum niet optimaal zou zijn voor de knopontwikkeling. Dit is in een vervolg opzet met de bestaande installatie niet te onderzoeken, Daarvoor zou een apart onderzoek gedaan moeten worden. In de literatuur is over het effect van spectrum op de vorm van Avalanche of andere rozenrassen geen informatie gevonden. In de proef de spectrum van Signify met het ras Red Naomi!, die telers hebben kunnen zien, zijn geen aanwijzingen gevonden dat de bloemopening werd beïnvloed door het spectrum. In februari, maart 2020 is de bloemvorm duidelijk beter geworden, In die periode is al iets meer met de groeibuis gewerkt.

Publicaties