Project

EFSA tender physiologically-based kinetic models

De doelstelling van dit project is het verder ontwikkelen van biologisch onderbouwde modellen voor risicobeoordeling. De modellen worden gebruikt om complexe vragen te beantwoorden over individuele chemische stoffen, chemische mengsels, biologische stressfactoren en welzijnsomstandigheden bij landbouwhuisdieren, wilde zoogdieren en vogelsoorten die van belang zijn voor de voedsel- en voederveiligheid.

Het project is een vervolg op een eerder EFSA-project waarin is gewerkt aan de ontwikkeling van databases die relevant zijn voor fysiologisch-gebaseerde kinetische (PBK) modellen voor mensen, proefdieren en landbouwhuisdieren. De algemene doelstelling van deze EFSA-oproep is de beschikbaarstelling van "TKplate 2.0: een open-source platform dat fysiologisch-gebaseerde kinetische en fysiologisch-gebaseerde kinetisch-dynamische modellen en machine learning modellen integreert voor risicobeoordeling van individuele chemische stoffen, mengsels en biologische stressoren bij verschillende diersoorten. De doelstellingen/taken van dit project zijn:

1) het verzamelen van beschikbare literatuurgegevens over fysiologische, kinetische en dynamische gegevens voor chemische en biologische stressoren bij verschillende diersoorten.

2) het ontwikkelen van generieke kinetische en kinetisch-dynamische modellen en machine learning modellen voor diersoorten en implementatie van de algoritmes in TKplate 2.0 om transparantie in risicobeoordeling te ondersteunen.

3) modellen valideren aan de hand van casussen die relevant zijn voor EFSA-panels voor afzonderlijke chemische stoffen, mengsels en biologische gevaren, ter ondersteuning van de transparantie van de voedsel- en voederveiligheid.

Publicaties