Project

Gezonder klimaat voor dier, mens, en omgeving

De varkenshouderijketen wil relevante stappen voorwaarts maken en samen werken aan een toekomstbestendige varkenshouderij. Een beter klimaat in de stal voor de dieren en de mensen die er werken, hoort daarbij. Evenals vermindering van emissies richting de omgeving.

Het klimaat in varkensstallen is op dit moment suboptimaal, omdat de dieren een belangrijk deel van de tijd buiten hun thermo-comfortzone (te warm in de afdelingen) worden gehuisvest en de luchtkwaliteit, vooral in de winter, niet voldoet aan de gezondheidseisen. De mensen die er werken hebben ook eigen behoeftes voor een goed werkklimaat. Diergezondheid, dierwelzijn en productie kunnen verbeteren als temperatuur en luchtkwaliteit meer in lijn worden gebracht met de behoeftes van de varkens. Voor de varkenshouders en hun medewerkers zal een verbetering van het stalklimaat hun gezondheid, welzijn en werkplezier vergroten. Dit zal een positief effect hebben op het imago van het werken in de varkenshouderij. Doordat emissies van ongewenste stoffen zal verminderen, heeft dit een positief effect op het milieu.

Subdoelstellingen

Met dit onderzoeksproject wil de varkenshouderijketen een gezond stalklimaat voor dier en mens mogelijk maken, aantonen Ć©n borgen. Hier geeft zij invulling aan in lijn met de volgende subdoelstellingen:

  1. Schonere lucht in varkensstallen
  2. Hele jaar rond varkens houden binnen de thermocomfort zone
  3. Monitoring van luchtkwaliteit en temperatuur, inclusief alarmering
  4. In beeld brengen van (neven)effecten van maatregelen
  5. Kennisdoorstroming richting varkenshouders, medewerkers en onderwijs
  6. Communicatie richting maatschappij 
  7. Het project is van belang voor alle schakels in de varkenshouderij. Het verbetert productieresultaten, gezondheid van mens en dier, veiligheid en imago van de varkenshouderij als werkgever. Door emissies aan de bron te verminderen, verbetert het stalklimaat voor mens en dier en zal de uitstoot richting omgeving ook afnemen. Hiermee werken we aan integrale oplossingen voor een beter klimaat in en om de varkensstal!
  8. Samen met ketenpartners op het gebied van stalinrichting, diergezondheid, humane gezondheid & veiligheid en onderwijsinstellingen gaan we werken aan innovaties die bijdragen aan een schonere lucht en een beter macro- en microklimaat voor alle diercategorieƫn in een varkensstal. Dataverzameling en -toepassing en alarmering hoort daar ook bij. Het onderzoek levert praktijkrijpe maatregelen op voor toepassing in bestaande stallen. Daarnaast levert het een model op voor de varkensstal van de toekomst. Als inspiratie voor varkenshouders die een nieuwe stal gaan bouwen.

Publicaties