Project

GrazyDaisy

GrazyDaisy heeft tot doel om innovatieve, resilient, en duurzame biologische systemen te ontwikkelen voor melkvee, gebaseerd op weidegang en de opfok zoveel mogelijk van het kalf bij de koe, in verschillende economische en agro-ecologische situaties in Europa.

Specifieke doelstellingen zijn:

  • Vergroten van gebruik en opname van ruwvoer in productiesystemen gebaseerd op weidegang, bij alle leeftijdsgroepen dieren
  • Optimaliseren van opfoksystemen van kalf bij de koe, in combinatie met (geheel of gedeeltelijke) weidegang, waarbij sprake is van: (i) een goede band tussen kalf en koe, (ii) minimale stress rond spenen, en (iii) positieve effecten op gezondheid, welzijn, en (latere) productie van de dieren.
  • Verbeteren van systemen van weidegang, waarbij het gebruik van antibiotica en anthelmintica wordt geminimaliseerd.
  • Ontwikkelen van management strategieën waarmee de biologische melkveehouderij onder gevarieerde omstandigheden hoge niveaus van duurzaamheid (bijvoorbeeld t.a.v. milieu-impact), economische levensvatbaarheid, en dierwelzijn en -gezondheid kan behalen.

De kennis uit dit project is relevant voor de Nederlandse melkveehouderij in het algemeen, en de biologische melkveehouderij in het bijzonder.

Publicaties