Project

Handvatten voor veerkrachtige natuur

Het natuurbeleid heeft behoefte aan vuistregels om de gevolgen van klimaatverandering en weersextremen beter op te kunnen vangen. In dit project worden de randvoorwaarden onderzocht hoe het adaptief vermogen in onze natuurgebieden gestimuleerd kan worden. Welke ruimtelijke condities dragen bij aan veerkrachtige ecosystemen?  

Het project richt zich op moerasecosystemen in rivieruiterwaarden en bestaat uit een combinatie van meta-community modellering en onderbouwing met empirische planten- en vogel data.  

Vragen die worden beantwoord zijn onder meer: welke trade-off bestaat er tussen heterogene en homogene landschappen en bij welke landschappelijke configuratie is er sprake van optimale soortendiverse gemeenschappen? In hoeverre is het optimale landschap afhankelijk van de schaal waarop soorten opereren en de schaal van de verstoringen?

Publicaties