Project

Impactstudie omslag naar Beter Leven Keurmerk 1 ster in Nederlandse retail

Een impactstudie wordt uitgevoerd naar de gevolgen van de omschakeling van (vermoedelijk) een groot deel van de vleeskuikenhouderij in Nederland naar het BLK1* certificatieschema van de Dierenbescherming. Het gaat daarbij zowel om de gevolgen voor mens, milieu & biodiversiteit en volksgezondheid, als om de gevolgen voor dierenwelzijn en -gezondheid.

Een impactstudie wordt uitgevoerd naar de gevolgen van de omschakeling van (vermoedelijk) een groot deel van de vleeskuikenhouderij in Nederland naar het BLK1* certificatieschema van de Dierenbescherming. Deze gevolgen betreffen zowel de lokale gevolgen van de omschakeling van individuele primaire productiebedrijven, als de gevolgen in de keten en op nationaal niveau.

Het gaat daarbij zowel om de gevolgen voor mens (boer, omgeving), milieu & biodiversiteit (lokaal met name ammoniak; globaal m.n. COen landgebruik) en volksgezondheid (fijnstof, geur en zoönosen), als om de gevolgen voor dierenwelzijn en -gezondheid. Specifiek zal worden ingegaan op de vraag of de lokale milieu-impact door de omschakeling positief, negatief of 'milieuneutraal' (cf. Wabo) is t.o.v. de bestaande vergunningen.

Publicaties