Project

Kennis voor grasland en beweiding

Grasland is de basis van de melkveehouderij. Daarom verricht Wageningen Livestock Research onderzoek naar duurzaam graslandbeheer in de melkveehouderij. Het is belangrijk om die wetenschappelijke kennis zo goed en zo snel mogelijk te laten doorvloeien naar de praktijk. Dat biedt (toekomstige) melkveehouders handelingsperspectief.

Gras en weidegang vormen de basis van de grondgebonden melkveehouderij en raken aan alle duurzaamheidsthema’s die spelen op het melkveebedrijf. Gras en weidegang zijn daarmee een belangrijk kompas waarmee de melkveehouder aan het stuur staat voor verduurzaming van het bedrijf. Naast het produceren van melk wordt er veel meer gevraagd van de melkveehouder; het verminderen van emissies, het behouden van biodiversiteit en het zorgen voor een goede gezondheid en welzijn van de koe. Grasland vervult meerdere functies en levert voordelen op voor de natuur. Het draagt ook bij aan maatschappelijk draagvlak voor de melkveehouderij.

Handelingsperspectief

Om melkveehouders handelingsperspectief te kunnen bieden is het belangrijk om nieuwe wetenschappelijke kennis zo snel mogelijk in praktijk te brengen. In samenwerking met de hogescholen kan deze kennis op een effectieve manier overgebracht worden. Wageningen Livestock Research levert de meest recente kennis aan uit wetenschappelijke projecten rondom gras en weidegang met het oog op duurzaamheid en integraliteit. Deze kennis wordt toegankelijk gemaakt en door de hogescholen verder omgezet in factsheets en onderwijsmateriaal. Dit project is gelinkt aan het SIA project ‘Kennis voor grasland en beweiding’ waarbij nieuwe kennis direct wordt toegepast in communicatie richting studenten en docenten (beide in mbo en hbo), adviseurs, melkveehouders en (docent-)onderzoekers.

Toepassing van recente kennis

De meest recente kennis wordt niet alleen toegepast in factsheets en onderwijsmateriaal, maar ook in tools om de veehouder te ondersteunen bij keuzes in het graslandmanagement. Het vertalen en toepassen van deze kennis via dit sterke samenwerkingsverband zal leiden tot handelingsperspectief voor (toekomstige) veehouders om gras en weidegang te gebruiken als een kompas om te koersen richting een duurzame melkveehouderij waarbij de koe, de veehouder en de maatschappij centraal staan.

Publicaties