Project

Kennisdesk thema Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

De thema-coordinator van dit thema is verantwoordelijk voor: de communicatie en afstemming met LNV, zowel beleidsdirecties als directie SK&I; het bewaken van de samenhang tussen de BO-projecten binnen het MMIP A5, met de PPS-projecten binnen het MMIP A5 en met overige relevante projecten binnen andere MMIPs; het opstellen van het werkplan en de jaarrapportage, ter verantwoording van het onderzoek dat is uitgevoerd; en communicatie naar externe partijen van het BO-onderzoek.

Activiteiten die bijdragen aan het realiseren van bovenstaande punten zijn oa een op een afstemming met projectleiders, organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten met projectleiders, onderhouden van contact met LNV, opstellen werkplan en jaarrapportage.

De themacoördinator van dit thema is verantwoordelijk voor:

  • De communicatie en afstemming met LNV, zowel beleidsdirecties als directie SK&I
  • Het bewaken van de samenhang tussen de BO-projecten binnen het MMIP A5, met de PPS-projecten binnen het MMIP A5 en met overige relevante projecten binnen andere MMIPs
  • Het opstellen van het werkplan en de jaarrapportage, ter verantwoording van het onderzoek dat is uitgevoerd
  • Communicatie naar externe partijen van het BO-onderzoek.

Activiteiten die bijdragen aan het realiseren van bovenstaande punten zijn oa een op een afstemming met projectleiders, organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten met projectleiders, onderhouden van contact met LNV, opstellen werkplan en jaarrapportage.

Publicaties