Project

Landschapsindicatoren

Voor de monitoring van ontwikkelingen in het landschap heeft het PBL behoefte aan indicatoren. In dit project wordt met het PBL meegedacht over de bruikbaarheid van bestaande indicatoren en de behoefte aan nieuwe.

Met het verschijnen van de NOVI ontstaat ook de behoefte ontwikkelingen in het landschap te kunnen monitoren. Daarvoor zijn indicatoren nodig. De vraag is welke indicatoren nodig zijn om beleidsrelevante informatie over de ontwikkelingen in het landschap te kunnen geven. Daarvoor is het nodig een vertaalslag te maken van beleidsdoelen voor landschap naar relevante landschapsindicatoren.

Het PBL zal de voortgang van de NOVI gaan monitoren. Het denkt daartoe na over de benodigde indicatoren. Veel van de bestaande landschapsindicatoren zijn door de WUR ontwikkeld. Vanuit dit project denkt de WUR het PBL mee over de te gebruiken en nog te ontwikkelen indicatoren.

Publicaties