Project

Management Informatievoorziening Natuur

Vanaf 2004 is er een WOT programma getiteld Informatievoorziening Natuur (IN) van start gegaan, dat als doel heeft EZ (DG Regio en Natuur) te assisteren bij de organisatie en de uitvoering van rapportageverplichtingen.

Doelstelling

Dit project betreft de coördinatie van het WOT programma Informatievoorziening Natuur. De inhoudelijke voortgang en budgetuitputting van het programma en de afzonderlijke projecten wordt bewaakt. Er wordt zorggedragen voor de afstemming tussen de projecten binnen het programma, maar ook de afstemming met ander BO- en WOT-projecten binnen Wageningen UR (bv. BO project 'Verantwoord voor Elkaar' en BO project 'Einddoelen Natura 2000') en de afstemming met activiteiten van derden (niet Wageningen UR organisaties) bijvoorbeeld de ‘Digitale Keten Natuur’.

Werkwijze

Er is regelmatig contact onderhouden met de opdrachtgever en clusterleider, waarbij de voortgang van het programma en projecten is besproken, zo ook de afstemming op andere projecten en activiteiten.

Resultaten 2012

Er is extra tijd besteed vanuit het huidige project aan vervolgwerkzaamheden (advisering van EZ en IPO) op het advies over de Digitale Keten Natuur (Schmidt et al, 2012), een resultaat van het BO-project "Verantwoord voor Elkaar".


Publicaties