Project

miRNA en tools voor gastheer-pathogeen interacties

Detectie en bestrijding van veterinaire aangifteplichtige infectieziekten is in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de diagnostiek. Deze diagnostiek is meestal gebaseerd op agensdetectie en/of serologie. Bij een aantal dierziekten zijn deze twee pijlers van diagnostiek in sommige gevallen niet toereikend.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij de ongevoelige vroege diagnostiek van subklinische mycobacteriële infecties of diagnostiek van latente (b)Tuberculose, maar speelt ook een rol bij agens diagnostiek die wel gevoelig is, maar dan de aanwezigheid van pathogenen aantoont zonder actuele pathogeniciteit in een gastheer. In al dit soort gevallen zou aanvullende informatie over de ziekte-status van de gastheer zeer waardevol zijn.

Op basis van deze motivatie werd in 2015 een WOT-onderzoeksproject gestart naar MicroRNAs als diagnostische tool. MicroRNAs (miRNAs) zijn kleine (ca. 22 nucleotide) RNA-moleculen die een cel-regulerende functie hebben bij een zeer groot aantal processen. De grote stabiliteit en verscheidenheid (> 2000) maakt ze zeer geschikt als biomarkers van specifieke gastheer-responsen, waaronder ziektestatus. Met een in vitro Brucella-infectie als model werden er in dit project een aantal verschillende miRNAs gevonden die hier specifiek een rol bij spelen.

Doelstellingen voor dit project:

  1. Vervolg geven aan eerder ingezette exploratie van biomarkers bij Brucella-infecties uit het WOT-2015 project. Bij de uitvoering van het Brucella infectie-model zijn een groot aantal monsters verkregen die als bronmateriaal voor de miRNA isolaties diende. Een aanzienlijk gedeelte hiervan is nog niet geconfirmeerd of onderzocht en betreffen o.a. ook andere stadia van de infectie.
  2. Het ontwikkelen van miRNA profielen uit systemische samples, zoals bloed en melk (liquid biopsies) gebruikmakend van opgeslagen monsters uit eerdere experimenten of lopende experimenten. Het ontwikkelen van een praktische detectie methode voor de detectie van een beperkte (relevant) miRNA profiel, bij voorkeur gebruikmakend van de Luminex technologie.
  3. Nieuwe miRNA-biomarker kandidaten exploreren van één van de bestrijdingsplichtige intracellulaire infectieziekten (bTuberculose, Paratuberculose, Chlamydia). Materialen hiervoor zullen afkomstig zijn uit opgeslagen monsters van eerdere experimenten bij WBVR, maar ook uit parallel geplande infectie-experimenten in 2018 (Chlamydia) en 2019 (Brucella).

Publicaties