Project

NK Potplantenteelt optimaal klimaatneutraal

In het kader van energiebesparing is het nodig om te bepalen wat de effecten zijn op gewasproductie en ontwikkeling van verlaging van het (piek)warmteverbruik en hogere licht toelating.

Daarmee kan een teeltconcept worden ontwikkeld waarin de groene potplantenteelt jaarrond energiezuinig geoptimaliseerd kan worden.

Publicaties