Project

Onderzoek antibiotica

Antibioticagebruik in de veehouderij kan bijdragen aan ongewenste humane blootstelling en antibioticaresistentie en dient daarom gecontroleerd en waar mogelijk beperkt te worden middels passende instrumenten. Binnen dit project worden nieuwe innovatieve methoden van onderzoek ontwikkeld. De bruikbaarheid van de analyse van veren, haren, mest en veegmonsters wordt geëvalueerd om antibioticagebruik en antibioticaverspreiding aan te tonen. Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van effectieve monitoringsstrategieën.

Doelstelling

Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van methodes en monitoringsstrategieën ter verbetering van de controle en handhaving op antibioticagebruik. Daarnaast richt het project zich op de beantwoording van specifieke onderzoeksvragen gerelateerd aan het gebruik van antibiotica en de handhaving hiervan.

Werkwijze

Het onderzoek is verdeeld in drie delen:
1. Effectieve monitoringsstrategieën
2. Verspreiding van antibiotica en contaminatie
3. Vaststelling gebruik antibiotica

Projectresultaat

De uiteindelijke resultaten van dit project worden geïmplementeerd in het routinematige WOT-monsteronderzoek bij WFSR of dienen ter advisering van NVWA en beleidsmakers bij LNV.

Publicaties