Project

Ontwikkeling van tools voor systeembenadering

Tijdens de Dialoog Duurzame Gewasbescherming in februari 2016 hebben sector, industrie, distributie en overheid de handen ineengeslagen om knelpunten in de ontwikkeling van geïntegreerde gewasbescherming aan te pakken, met als doel te komen tot een zogeheten Systeemaanpak Duurzame Gewasbescherming.