Project

Programmeringsstudie MMIP

De ministeries LNV, I&W, VWS hebben samen met topsectoren A&F, T&U, Water & Maritiem, bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale overheden de Kennis & innovatie Agenda (KIA) Landbouw, Water, Voedsel 2020 - 2023opgesteld. Er zijn zes missies gedefinieerd om de maatschappelijke opgaven voor het thema Landbouw, Water, Voedsel aan te pakken. De missies stellen ambitieuze doelen voor kennis en innovatie.

Na publicatie van deze KIA heeft MT LNV /directie Strategie, kennis& innovatie (SK&I) vastgesteld dat het thema voedselzekerheid ook via een Meerjaren Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP)-aanpak zal worden uitgerold. Samenwerking met de topsectoren A&F en T&U is hier onderdeel van. Bovendien zal optimale inhoudelijke aansluiting worden gezocht bij het ministerie van Buitenlandse Zakengezien het gemeenschappelijk voedselzekerheidsbeleid.

Zie ook: https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/  

Publicaties