Project

Recovery and utilisation of (bio)CO2 from alternative sources

Koolstofdioxide is zowel een broeikasgas als een van de belangrijkste industriële gassen die worden gebruikt voor allerlei toepassingen zoals koeling, opslag, koolzuur in de drankenindustrie, waterbehandeling en als meststof in de glastuinbouw. In de zomer van 2018 zijn alle belangrijke leveranciers van vloeibare CO2 getroffen door problemen met de inkoop van ruw CO2-gas. Deze problemen waren het gevolg van zowel een toegenomen vraag naar CO2 als van technische problemen van industriële CO2- productie-installaties. Dit veroorzaakte ernstige tekorten aan de beschikbaarheid van CO2 en leidde tot productieproblemen in de Europese agro- en voedingsindustrie. De helft van de industrieel geproduceerde CO2 (18 miljoen ton / jaar) wordt gebruikt in de voedingsindustrie. De sector is nu op zoek naar manieren om voorbereid te zijn op problemen met CO2-sourcing door alternatieve bronnen voor CO2 te ontwikkelen, zoals biogas en rookgas.

In dit project wordt samen met industriële partners een nieuwe technologie ontwikkeld voor CO2-terugwinning uit alternatieve bronnen zoals rookgas en biogas. Het te ontwikkelen concept voor het afvangen en benutten van koolstof (CCU) omvat de upgrade van de teruggewonnen CO2 naar ofwel CO2 voor voedselkwaliteit (ISBT / EIGA-normen) en gebruik in de drankenindustrie, of de conversie naar grondstoffen zoals (bi)carbonaten voor voedselverpakkingen. Het modulaire formaat maakt relatief eenvoudig en veilig transport van de CO2-bron naar de eindgebruiker of zelfs productie op locatie van CO2 mogelijk.

Publicaties