Project

Rijpingspatronen bij platvissen

De laatste jaren lijkt er een verschuiving te zijn in de rijpheid van tong (marktmonsters). In 2018 werd tijdens de BTS paaischol (augustus) gevangen en was de schol uitzonderlijk mager, terwijl de lengte-gewicht verhouding op het eerste gezicht niet leek te verschillen van voorgaande jaren. Dit leidt tot de veronderstelling dat de rijpingscycli bij tong en/of schol aan het veranderen zijn. Daar komt nog bij dat een deel van het tongbestand in de Noordzee onbepaald paait en een deel bepaald paait.

De vraag rijst of tong in de zuidelijke Noordzee overschakelt op een onbepaald paaitype. De geslachtsrijpheid kan alleen op betrouwbare wijze macroscopisch worden bestudeerd in de periode direct vóór de paaitijd en tijdens de paaitijd. Microscopisch rijpingsstadium is de enige betrouwbare methode voor waarnemingen gedurende het hele jaar.

Rijpheid tong en schol

De afgelopen jaren zijn er aanwijzingen dat de ontwikkeling van de seksuele rijpheid van tong en schol in de Noordzee anders is dan in de jaren daarvoor. In dit project zal de rijpheid van beide soorten gedurende één jaar jaarrond microscopisch worden bepaald.

Publicaties