Project

Sturingsmogelijkheden overheden voor verstreken legitimiteit natuurbeleid

In dit project staan sturingsmogelijkheden en handelingsopties voor vergroten legitimiteit van het natuurbeleid centraal. In interactie met bestuurders en maatschappelijke partijen die actief zijn in het natuurbeleid, en voortbouwend op inzichten rondom vooronderstellingen betreffende legitimiteit van natuurbeleid, rondom mechanismen in conflictsituaties en rondom indicatoren van maatschappelijke betrokkenheid wordt gewerkt aan sturingsmogelijkheden en handelingsperspectieven.

In dit project worden in interactie met bestuurders en maatschappelijke partijen actief in het natuurbeleid sturingsmogelijkheden, handelingsopties en overwegingen geëxpliciteerd die beleidsmakers concrete handvatten voor beleidsontwikkeling en -uitvoering kunnen bieden. Daarbij wordt voortgeborduurd op onderzoek naar ervaringen en handelingsopties in omgaan c.q. voorkomen van conflict, inzichten rondom de relaties tussen legitimiteit, sturing en maatschappelijke betrokkenheid, mechanismen in legitimiteitsconstructie en -versterking en mogelijk rondom indicatoren van maatschappelijke betrokkenheid in relatie tot mogelijke sturingsmogelijkheden.

Publicaties