Project

Transition network phase 2: the geographies of the protein transition

Het project heeft tot doel verschillende eiwit-transitiepaden te identificeren, vergelijken en beoordelen; in het bijzonder op basis van kenmerken van de complexe netwerken die hieromheen gevormd worden. Hiermee ontstaat een beeld van de verschillende manieren waarop de eiwit-transitie in verschillende regios zich voltrekt en welke verbindingen er op mondiale schaal ontstaan en hoe kennis uit die netwerken regionaal wordt verankerd.

Het realiseren van eiwittransities vereist een diep inzicht in de complexe, onderling verbonden netwerken rond de ontwikkeling, commercialisering en consumptie van nieuwe eiwitbronnen. Eiwittransities kunnen verschillende paden volgen in termen van technologieƫn en betrokken businessmodellen, ambitieniveaus en snelheid. De netwerken kunnen ook verschillen tussen technologie- en missiegedreven benaderingen van maatschappelijke uitdagingen. Ook kunnen transitiepaden verschillen tussen een focus op door de private sector gestuurde verandering gericht op marktintroductie of meer institutionele benaderingen die ook een actieve rol voor publieke actoren zien.

Onderzoeksvragen

  1. Wat zijn verschillende eiwittransitiepaden, benaderingen van overgangsbeheer en hun verdiensten, zwaktes en potentiƫle effecten in geselecteerde nationale en subnationale geografische arenas?
  2. Waar en hoe bestaan er wereldwijde interacties in eiwittransities, en waar liggen verschillen door een verschillende geografische context?
  3. Wat betekent dit voor transitiemanagement en de ingangen om deze transities te versnellen?

Case study-aanpak

Het project hanteert een collaboratieve benadering waarbij interactie plaatsvindt met deelnemers van de relevante innovatiegemeenschappen. Daarom en om het tastbaarder te maken, wordt gebruik gemaakt van een case study-aanpak. Vanwege het belang van de verschillende geografische arenas, worden de cases bepaald door hun geografische schaal en zullen technologische, economische institutionele en culturele aspecten en de impact van de transitiemanagement activiteiten deel uitmaken van de analyse. In interactie met deze activiteiten zal de projectmethode ook literatuuronderzoek en secundaire gegevensanalyse omvatten. Dit is van essentieel belang om de cases te analyseren, zinvol te communiceren met case-stakeholders en lessen te trekken uit de cases.

Publicaties