Project

Uitbreiding van de borging van de mestlaboratoria

Met de bestaande steekproeven systematiek worden de analytische prestaties van de AP05-geaccrediteerde mestlaboratoria beoordeeld. Met de hier beschreven uitbreiding wordt ook de monstervoorbehandeling, inclusief het maken van een mengster, beoordeeld. 

De gangbare ringtesten geven een enkelvoudige momentopname van de beoordeling van de prestaties van het deelnemend laboratorium. Voor de AP05-geaccrediteerde mestlaboratoria is een steekproevensytematiek in AP05 opgenomen waarbij veel vaker en met meer monsters een beoordeling uitgevoerd wordt. Daardoor wordt op een statitisch meer veranwoorde wijze de kwaliteit van de laboratoria in de tijd vastgelegd. 

In de huidige steekproevensystematiek blijft de monstervoorberwerking en het maken van het mengmonster op het laboratorium buiten beschouwing. In de hierbeschreven uitbreiding wordt daaraan tegemoet gekomen. Voor zowel drijfmest als voor stapelbare mest worden monsters aan het laboratorium aangeboden met het verzoek om er een mengmonster van te maken en het mengmonster te analyseren. De uitkomsten ervan worden door WFSR statitisch verwerkt en aan de deelnemende laboratoria en LNV gerapporteerd. 

Publicaties