Project

Vegetatietrends BES eilanden

De natuur op de eilanden Saba, Sint Eustatius en Bonaire is bijzonder soortenrijk. Tegelijkertijd is de omvang en kwaliteit (soortensamenstelling) van de terrestrische ecosystemen op deze BES eilanden niet goed bekend. Het ontbreekt vooralsnog aan data om de status en trend van de natuur objectief te meten. Tegelijkertijd vraagt de Staat van Natuur van Caribisch Nederland rapportage in 2024 wel om dergelijke met objectieve data onderbouwde analyses.

Dit project beoogt met objectieve data onderbouwde trends op te leveren over de omvang en botanische kwaliteit (soortensamenstelling) van de terrestrische ecosystemen op de eilanden Saba, Sint Eustatius en Bonaire. De resultaten worden direct aangeleverd voor de Staat van Natuur van Caribisch Nederland rapportage 2024. Daarnaast worden de resultaten gedeeld met lokale organisaties ten behoeve van het integreren van biodiversiteit in andere maatschappelijke domeinen, het verkleinen van omvang/impact van de voetafdruk en het duurzaam beheer en herstel van de natuur op de Cariben om ecosysteemdiensten veilig te stellen met name met het oog op klimaatverandering.

Publicaties