Project

Verkenning aansluiting van maatregelen en activiteiten bij toekomstig GLB

Dit project richt zich op de verkenning van het opnemen van maatregelen gericht op de vastlegging van koolstof in de bodem binnen het herziene GLB 2022.  

Dit project richt zich op de verkenning van het opnemen van maatregelen gericht op de vastlegging van koolstof in de bodem binnen het herziene GLB 2022.  

Publicaties