Project

VIMOGUT

Dit PhD project richt zich op de ontwikkeling van de darm microbiota van vleeskuikens in relatie tot de aanwezigheid van ESBL E. coli. Een in vitro model van het caecum wordt ontwikkeld dat het testen van interventies mogelijk maakt zonder gebruik van proefdieren.

Microbiota van vleeskuikens

In het project ESBLs, ontwikkeling in broilers - follow up wordt de ontwikkeling door de tijd bestudeerd van de darm microbiota van vleeskuikens. Het wordt verwacht dat de samenstelling van de microbiota een effect heeft op de weerbaarheid tegen kolonisatie van de darm door ESBL E. coli. Binnen het project worden eerder verzamelde monsters van een koppel vleeskuikens geanalyseerd en zullen nieuwe monsters verzameld worden op verschillende pluimvee bedrijven.

Verder wordt in het project In vitro darm systeem voor AMR een model opgezet waarin deze microbiota in het lab kan worden nagebootst om interventies tegen ESBL E. coli te kunnen testen. In vitro modellen verminderen de noodzaak om gebruik te maken van dierproeven wat bijdraagt aan het dierenwelzijn en daarnaast zijn de proeven ook goedkoper. Naast het testen van interventies wordt het model ook gebruikt om meer te weten te komen over de overdracht van ESBLs door verspreiding van plasmiden tussen bacteria in een complexe gemeenschap van cellen.

Het OH-EJP project VIMOGUT levert een deel van de financiering van een PhD student die onderzoek doet op deze onderwerpen. De APHA in het VK is een partner binnen VIMOGUT en draagt bij met kennis over het opzetten van in vitro modellen.

Publicaties