Project

Visserijafhankelijke gegevens

Visserijonderzoek is een van de centrale onderzoek pijlers binnen Wageningen Marine Research (WMR). De laatste jaren kent het coöperatieve onderzoek tussen WMR en de Nederlandse visserijsector een erg succesvolle ontwikkeling. Veel coöperatieve onderzoeksprojecten zijn de afgelopen jaren opgestart. Deze zijn met name gericht op vraagstukken tot het verbeteren van visserijadvies en -beheer. Deze projecten genereren een enorme hoeveelheid gegevens, waarvan tot op heden het potentieel voor visserijadvies en -beheer niet is geëvalueerd. Bovendien wordt het verzamelen van dergelijke visserij afhankelijke gegevens niet noodzakelijkerwijs gegenereerd via een vooraf bepaald bemonsteringsprotocol. Het project beoogt dan ook de integratie van coöperatieve onderzoeksgegevens in bestaande visserijadvies- en beheersystemen te verbeteren.

Het project vereist nauwe samenwerking met belanghebbenden, en vergt de implementatie van een platform waarin ervaring en expertise tussen wetenschap, belanghebbende en ministerie gedeeld kan worden. Ook zullen bestaande gegevens van het coöperatief onderzoek geëvalueerd worden en zal de potentie van dergelijke data aan de hand van verschillende case studies (bijv. Tarbot uit de industrie-enquête en vangstgegevens van stralen verkregen door elektronische monitoring) geanalyseerd worden.

Doel van dit project

Op basis van deze analyse zullen richtlijnen, protocollen en methodieken worden gedefinieerd. Tot slot zal dit project bijdragen aan de excellentie van WMR op het gebied van visserijadvies en -monitoring en er naar streven om WMR toonaangevend te laten zijn op dit onderzoeksgebied.

Publicaties