Project

Infrastructuur Agromilieu

In het project ‘Infrastructuur’ binnen het thema Agromilieu is jaarlijks een budget van 40.000 euro gereserveerd voor de kwaliteit van modellen en bestanden. Deze worden op kwaliteitsstatus A gebracht door documentatie op orde te brengen, audits voor te bereiden maar ook door aanvullend “onderzoek” (bijv. onzekerheden in kaart brengen). Het gaat hierbij alleen om modellen en databestanden die door WUR zijn ontwikkeld en die bij WUR in beheer zijn.