Project

Onderhoud van de Europese EUginius GMO database

De overheid is verantwoordelijk voor de handhaving van EU-regelgeving op het terrein van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's). De EUginius database ondersteunt de handhaving van de EU GGO-regelgeving. De focus van deze gebruikersvriendelijke, web-based Europese database ligt op het bieden van handvatten en informatie voor de opsporing en het aantonen van niet-toegelaten GGO’s die (binnen de EU) nog niet op veiligheid voor mens, dier en milieu zijn getoetst. Daarnaast geeft het ook een volledig overzicht van de EU-toegelaten GGO’s. Doel van dit project is het onderhouden van de database.

Dit project wordt samen uitgevoerd met BVL (Federal Office of Consumer Protection and Food Safety in Berlijn, mede-ontwikkelaar en medefinancier). De database is van belang voor handhaving van de Europese GGO-regelgeving, voor WFSR (Nationaal Referentie-laboratorium voor GGO-methoden), voor de NVWA en andere (Europese) gebruikers van de database. Tevens zijn drie Europese partners aangesloten als lid van het samenwerkingsverband, the EUginius Cooperation. Dit zijn:

  • NRL for GM food and feed (IZSLT) in Rome, Italië
  • Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES) in Wenen, Oostenrijk
  • Plant Breeding and Acclimatization Institute National Research Institute (IHAR) in Blonie, Polen.

Aanpak

De inhoud van de database wordt regelmatig getoetst en aangevuld naar aanleiding van nieuwe gegevens ten aanzien van (niet-toegelaten) GGO’s, toelating of terugtrekking van GGO’s, nieuwe veiligheidsgegevens en gerelateerde nieuwe methoden en/of DNA-sequenties.

Om samenwerking met externe partijen zoals Biosafety Clearing House (BCH, opgezet voor het Cartagena Protocol on Biosafety) en Joint Research Centre (JRC, The European Commission's in-house science service) te bevorderen, worden gebruikte termen en begrippen zo veel mogelijk gestandaardiseerd. Tegelijkertijd wordt eraan gewerkt om meer lidstaten bij de database te betrekken en links te maken met andere databases om het updaten zo kosteneffectief mogelijk uit te voeren.

Resultaten

De database, The European GMO database, bevat inmiddels meer dan achthonderd GGO’s met uitgebreide karakterisering (waaronder ook sequenties) en informatie over de autorisatiestatus en methodes om de GGO’s te detecteren. Ook zijn producten van nieuwe plantveredelingstechnieken (gene-edited GGO’s, GE-GGO’s) toegevoegd. Naast gemodificeerde planten bevat de database ook gemodificeerde dieren en micro-organismen.

Voor de harmonisatie van de databasegegevens zijn twee thesauri ontwikkeld, één voor genetische elementen en één voor eigenschappen (traits) die in de EUginius database, maar ook door de externe partijen BCH en JRC worden gebruikt.

De database bevat functionaliteit waarmee de gebruiker op diverse manieren gebruik kan maken van de informatie uit EUginius. Uitgebreide zoekfuncties, een analysemodule voor het evalueren van screeningsresultaten en een BLAST module maken hier deel van uit.

Publicaties