Slimme Sensorsystemen en Procesbesturing voor Optimale Productkwaliteit

Van verse groente, fruit en snijbloemen tot bewerkte levensmiddelen: topkwaliteit en een duurzaam, kostenefficiënt productieproces zijn cruciaal voor agrifoodbedrijven die de markt willen veroveren. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt slimme sensorsystemen die hen gedetailleerd en objectief inzicht geven in productkwaliteit. Agrifoodbedrijven kunnen hiermee door de hele keten heen processen optimaliseren en zo de kwaliteit van producten maximaal tot waarde brengen.

Kwaliteitsmetingen

Is van teelt tot retailer een systeem voor snelle, objectieve en betrouwbare kwaliteitscontrole door te voeren? Kunnen we op afroep de gevraagde kwaliteit leveren zonder verliezen en verspilling? Agrifoodbedrijven door de hele keten, van groenteteler tot retailer, en van machinebouwer tot verpakker, willen de kwaliteit van producten graag snel, accuraat en betrouwbaar kunnen beoordelen en voorspellen. Wageningen Food & Biobased Research ondersteunt hen met onderzoek, advies en prototypes voor slimme meet-, sorteer- en verpakkingssystemen en software. Bedrijven kunnen hun producten hierdoor flexibeler, duurzamer en efficiënter - al dan niet met robots - produceren, verwerken, sorteren en verpakken. Dit komt de productkwaliteit ten goede en vermindert arbeidskosten en verspilling.

Smart sensing for optimal product quality

Van camera tot robot

Wageningen Food & Biobased Research heeft alle kennis, expertise en faciliteiten in huis om de kwaliteit van versproducten en bewerkte levensmiddelen te meten en te voorspellen, en op basis hiervan sorteer- en verpakkingsprocessen te optimaliseren. Experts op het gebied van bewaartechnologie, sensoren, agrifood-robotica, sensoren, levensmiddelentechnologie en toeleveringsketens werken hierbij nauw met elkaar samen in fundamenteel en toegepast onderzoek.
Denk bijvoorbeeld aan de inzet van 2- en 3-dimensionale en multispectrale  camera’s voor non-destructieve beoordeling van de rijpheid van groente en fruit, of de aanwezigheid van in- en uitwendige gebreken bij bloemen en planten; aan het automatisch sorteren en verpakken van snoepgoed, bakkerijproducten en vlees op kleur, of aan het 3D-printen van voedsel. Onze experts integreren ook gegevens van meerdere sensoren voor een nog sneller en beter inzicht in productkwaliteit en daarmee slimmere procesbesturing.

Smart Colour & Quality Inspection

Wageningen Food & Biobased Research heeft in de afgelopen decennia uiteenlopende opdrachtgevers ondersteund bij het optimaliseren van productieprocessen en het verbeteren van productkwaliteit. Zo kunnen agrifoodbedrijven dankzij sensoren, ontwikkeld binnen het GreenCHAINge-project (2016-2019), de kwaliteit en houdbaarheid van aardbeien voortaan betrouwbaarder voorspellen op basis van rijpheid bij de oogst. Dat maakt weloverwogen beslissingen over markten en transport mogelijk. In ‘Smart Colour & Quality Inspection’ hebben Wageningse experts een breed inzetbaar instrument ontwikkeld dat de kleur van agrifood-producten door de hele keten- van oogst tot verkoop - objectief meet en analyseert. Het project ‘Plantalyzer’ (2018-2021), met Wageningen Food & Biobased Research en het technologiebedrijf Hortikey als partners, moet een systeem opleveren dat tomatentelers helpt te komen tot een betrouwbare oogstprognose van het tomatengewas in de kas.

Meer weten?

De markt veroveren met slimme sensorsystemen voor producten van topkwaliteit? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.