Klimaatverandering

Klimaatverandering vormt een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Hoewel het een wereldwijd probleem is, zijn de oorzaken en oplossingen van klimaatverandering vaak lokaal. Wageningen University & Research (WUR) onderzoekt de gevolgen voor de samenleving en ecosystemen, en ontwikkelen geïntegreerde, wetenschappelijk bewezen oplossingen en technologie: de Wageningse klimaatoplossingen.

Werken aan klimaatoplossingen: De Wageningse aanpak

Vaak komen de duurzaamste klimaatoplossingen voort uit een combinatie van mitigatie en adaptatie. Een ‘one size fits all’-oplossing is niet ons doel. We willen onze onderzoekskracht toevoegen aan reeds beschikbare kennis. Met de Wageningse klimaatoplossingen willen we bij WUR gezamenlijk mogelijkheden ontwikkelen om de lokale kwaliteit van leven verbeteren. Dat WUR een wereldwijd toonaangevende onderzoeks-organisatie is, komt doordat wij fundamenteel en toegepast onderzoek vanuit verschillende perspectieven met succes integreren. Deze interdisciplinaire aanpak van problemen staat bekend als de ‘Wageningse aanpak’.

Natuur gebaseerde oplossingen

Op de natuur gebaseerde oplossingen vormen de derde manier waarop WUR zich onderscheidt van andere partijen die klimaatoplossingen leveren. We zetten natuurlijke langetermijnprocessen in en werken samen met de natuur in plaats van ertegen om te komen tot duurzame en veerkrachtige oplossingen voor klimaatverandering.

Nieuws klimaatverandering

Meer nieuws over klimaatverandering

Impact stories

Lees meer van onze impact stories

Klimaatmagazine, verhalen over onderzoek naar klimaatverandering

Wageningen Climate Solutions

Klimaatmagazine WUR

> Open het magazine

De impact van het Wagenings Instituut voor Milieu en Klimaatstudies

Wimek_climatestudies.PNG

> Open het magazine

Meer informatie in onze klimaatdossiers:

Oorzaken van klimaatverandering

Klimaatverandering wordt veroorzaakt door broeikasgassen. Broeikasgassen bestaan niet alleen uit CO2, maar ook uit methaan (CH4) en lachgas (N2O), ozon (O3), waterdamp en fluorbevattende gassen. Deze gassen ontstaan bij verschillende processen: CO2 bij verbranding (bijvoorbeeld in een verbrandingsmotor van een auto), methaan bij vertering (bijvoorbeeld bij runderen).

Meer lezen over Oorzaken van klimaatverandering

Gevolgen van klimaatverandering

Het meest bekende effect van klimaatverandering is de opwarming van de aarde. Maar er zijn ook andere effecten: zo passen dieren hun leefpatroon aan en kunnen er mismatches ontstaan tussen diersoorten. Gebieden krijgen te maken met nieuwe ziektes; bijvoorbeeld vector borne diseases die verspreid worden via insecten wiens leefgebied steeds verder noordwaarts trekt. Dit geldt niet alleen voor de mens, ook de landbouw kan te maken krijgen met exotische ziekten door klimaatverandering.

Meer lezen over Gevolgen van klimaatverandering