Facilitair Bedrijf

Het Facilitair Bedrijf is een professionele dienstverlener. Zij ondersteunt het onderzoek en onderwijs van Wageningen University & Research door samen met haar klanten te werken aan een uitdagende en inspirerende omgeving voor huidige en toekomstige medewerkers en studenten.

Vastgoed en Huisvesting

Ontwikkelt, beheert en onderhoudt het gebouwenbestand van Wageningen University & Research. Stuurt op duurzame bouw- en huisvestingsoplossingen. Realiseert o.a. het streven van Wageningen University & Research om alle activiteiten in Wageningen te concentreren op Wageningen Campus.

Informatie Technologie

Ontwikkelt, beheert en onderhoudt het digitale netwerk, de concernapplicaties en het voice-landschap (telefonie) van Wageningen University & Research. Stuurt op plaats- en tijdonafhankelijk werken. Ontwikkelt samen met klanten en gebruikers betrouwbare, specifieke dienstverlening en digitale samenwerkingsomgevingen.

Bibliotheek Wageningen University & Research

Vergaart, ontsluit en beheert wetenschappelijke informatie op de aandachtsgebieden van Wageningen University & Research. Geeft adviezen over publicatiestrategie en ‘research performance’ en verzorgt onderwijs in informatievaardigheden. Stuurt op optimale toegankelijkheid van de informatie en (Wageningse) kennis via de digitale bibliotheek, de vestigingen van Bibliotheek Wageningen University & Research en samenwerkingsverbanden zoals Groen Kennisnet.

Education Facilities

Beheert de onderwijs- en practicumzalen en biedt docenten technische ondersteuning. Verzorgt het facilitaire beheer van de onderwijsgebouwen, o.a. van Forum en Orion.

Operational Services

Levert diensten in eigen beheer, zoals conciergerie en receptiediensten, taalonderwijs, sportfaciliteiten, documentmanagement en -logistiek.

Location Facilities

Levert de facilitaire ondersteuning van gebouwen en contracteert leveranciers van diverse andere facilitaire diensten, zoals schoonmaak, catering en printfaciliteiten. Stuurt op efficiënte, klantgerichte uitvoering.

Inkoop

Ondersteunt alle inkoopprocessen van Wageningen University & Research. Stuurt op duurzame, kosteneffectieve en betrouwbare inkoop en faciliteert een klantvriendelijk en efficiënt bestelsysteem. Is het eerste aanspreekpunt voor leveranciers.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn belangrijke pijlers voor Wageningen University & Research. Duurzame bedrijfsvoering is daarbij een belangrijk aandachtspunt en hierin speelt Facilitair Bedrijf een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan het (mede) ontwikkelen en vormgeven van beleid en uitvoering op de gebieden energie, afval, biodiversiteit en mobiliteit. In het verduurzamen van de organisatie wordt een Living Lab concept toegepast. Deze aanpak biedt mogelijkheden voor onderzoek- en onderwijsexperimenten. Daarnaast is Wageningen Campus één van de meest duurzame kenniscampussen ter wereld, o.a. door gebruik van warmte-koude opslag(WKO) voor gebouwen op Wageningen Campus en het toepassen van hoge duurzaamheidscriteria bij bouw, onderhoud en renovatie.